Ranta-Tampellan kaava – maisemallinen katastrofi!

Posted on lokakuu 6, 2011

0


Tunnelikaavaa koskevissa lehtikirjoituksissa pääpaino on ollut kustannuksissa eli siis riittävätkö kaupungin rahat ja saadaanko valtiolta apua 61,7 miljoonaa euroa, jotka nekin me tietenkin maksamme!

Kun aluksi pitkää tunnelia markkinoitiin rantaväylän ruuhkien poistamiskeinona, uskoiko kukaan, että tunneli rakennetaan vain, jotta sen yläpuolelle järjestettäisiin kaupunkilaisille suuri, ihana, vihreä rantapuisto?

Kaupungin edustajat ovat minulle 23.6.2011 myöntäneet kirjallisesti tunnelirakentamisen todellisen syyn, minkä vastustajat tiesivät alusta alkaen: ”Valtatien 12 linjaaminen tunneliin on parhaiten maankäytön kehittämistä palveleva ratkaisu. Muun muassa Ranta-Tampellan asemakaava-alueen suunnitelmat perustuvat valtatien linjaamiseen tunneliin.”

Edelleen suurin vika Ranta-Tampellan kaavoituksen lähtökohdassa on aivan ylimitoitetussa rakennusoikeudessa, joka on noin 150 000 kerrosneliömetriä. Vaikka yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen alue, Näsijärven ranta ei ole keskusta. Se on Tampereella aivan muualla. Keskustatoimintojen yleiskaavassa voi olla myös puisto tai vapaa-ajan toimintoja.

Näin ei ole muuta selitystä, kuin että alueen toinen omistaja YIT on määrännyt rakennusoikeuden maksimaalista voittoa odottaessaan.

En tiedä, ovatko valtuuston jäsenet kunnolla tutustuneet eri vaiheissa julkaistuihin havainnekuviin, joissa heti Näsijärven rannasta nousevat 5–9-kerroksiset ja taustalla 12-kerroksiset rakennukset, tiiviisti, ahtaasti ja epäviihtyisinä.

Tällä rakennusoikeudella ei kukaan pysty rakentamaan hyvää ja ihmisläheistä asuinaluetta. Mitä korkeampi kerrostalo, sitä enemmän tilaa tarvitaan myös maan tasossa.

Jatkotyössä umpinaista rantamuuria on hieman muunneltu zig-zag-muotoiseksi ja rantabulevardi levennetty 15-metriseksi. Uusi Ratinan ranta-alue kuitenkin näyttää, miten ahdasta sellaisella mittakaavalla tulee.

Koska Ranta-Tampellan alue on hajanainen rautatien ja autoliikenteen leikkaamana, rakentaminen sen nykyisille vapaille alueille on vaikeata ja sallii lähinnä pientä täydennysrakentamista. Parasta olisi mielestäni, jos Aspinniemi jäisi puistoksi tai rakentamatta, taikka sinne tulisi jokin kevyt, matala, julkinen rakennus ja yhteys sinne yli- tai alikululla. Toivon, että valtuusto hylkäisi esillä olleet suunnitelmat ja järjestäisi uuden, kaikille avoimen idea- ja suunnittelukilpailun Näsijärven rantojen suunnittelemiseksi.

Elmar Badermann (mielipidekirjoitus Tori-lehdessä)

Mainokset
Posted in: POHDINNAT