Torikokous Keskustorilla 15.10. klo 12-

Posted on lokakuu 13, 2011

0


 

(Below in English)

 

Torikokouksessa suurlakon tunnelmaa?

 

 

Me olemme tavallisia ihmisiä. Tavallisia ihmisiä, jotka lähtevät joka aamu opiskelemaan, töihin tai etsimään työtä. Ihmisiä, joilla on perhe ja ystäviä. Ihmisiä, jotka työskentelevät kovasti joka päivä tarjotakseen paremman tulevaisuuden lähipiirilleen.

Jotkut meistä pitävät itseään edistyksellisinä, toiset konservatiiveina. Jotkut meistä ovat uskovaisia, toiset eivät. Joillain meistä on selkeästi määritellyt ideologiat, toiset ovat epäpoliittisia. Mutta me olemme kaikki huolestuneita ja vihaisia ympärillämme vallitsevasta poliittisesta, taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta tilanteesta; nykyinen poliittisen ja taloudellisen vallan verkosto ei edusta meidän eikä planeettamme etua.

Emme anna enää asettaa rahaa ihmisten ja planeettamme edelle. Me tarvitsemme eettisen vallankumouksen. Yhdessä voimme tehdä sen.

15. päivä lokakuuta ihmiset ympäri maailman ja Suomen kokoontuvat toreille keskustelemaan vallitsevista epäkohdista ja siitä, mitä niille tulisi tehdä.

Tavataan Tampereen Keskustorilla 15.10. klo 12.00 alkaen.

Kokoonnumme osoittamaan mieltämme rauhanomaisesti yksilöinä. Tästä syystä olisi suotavaa, ettet tuo paikalle puolueiden tai järjestöjen lippuja tai kylttejä tai minkäänlaista materiaalia, joka syrjii tai loukkaa toisia ihmisiä. Kaikki muu tiedonjako, performanssit ja kaikenlaiset yksilölliset mielenilmaukset ovat toivottavia!

Aiomme yöpyä Keskustorilla ainakin yhden yön. Sen jälkeen katsotaan tilanteen mukaan, miten edetään.

 

Lisätietoja:

Twitter: #torikokous #finnishrevolution #occupyfinland

 

Lisätietoja kansainvälisestä liikkeestä:

15.10. Take the Square Tampere

 

We are ordinary people. Ordinary people who go to school, to work, or to look for work every morning. People who have a family and friends, and who work hard every day to create a better future fo their close-ones.

Some of us consider themselves progressive, others, conservative. Some of us are religious, others not at all. Some of us have clearly defined ideologies, others are apolitical. But we are all worried and angry because of the current political, economic, ecological and social conditions; the dominant network of political and financial power does not represent us or the good of our planet.

We must stop placing money before the benefit of the people and the planet. We need an ethical revolution. Together we can make it happen.

On October 15th, people will gather to the squares around the world and in Finland, to discuss current problems and what to do about them.

Come to Tampere Central Square (Keskustori) on October 15th at 12:00 am.

We gather together to demonstrate peacefully as individuals. For this reason, it is preferable not to bring any flags or signs of political parties or other organisations, or any kind of material that would discriminate against or offend other people. Besides this, all other sharing of information, performances and any kind of individual expressions of opinion are most welcome!

 

For more information on the movement in Finland:

Twitter: #torikokous #finnishrevolution

 

…and internationally:

 

Mainokset
Posted in: TAPAHTUMAT